همکاری با ما (مدرس، دبیری تدوین، ممیز، ارزیاب)

فرصت های شغلی

برای پیوستن به پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی (سهامی خاص)، در هر بخش می‌توانید بر روی نام آن واحد کلیک کنید.