صفحه 2 از اخبار، رویدادها و اطلاعیه ها

دوره آموزشی «تشریح الزامات ISO/IEC 17043: 2010»

‫۳ ماه قبل، شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

دوره آموزشی «تشریح الزامات ISO/IEC 17043: 2010» برای اولین بار، در تاریخ های 19 و20 مرداد 98 توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «C++»

‫۴ ماه قبل، شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

دوره آموزشی «C++» برای اولین بار، از تاریخ 4 اسفند 97 لغایت 17 اردیبهشت 98 توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

نحوه انتقال به استاندارد ISO 50001:2018

‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸

استاندارد ISO 50001:2018، در 21 اوت سال 2018 میلادی منتشر شده است و جایگزین سیستم مدیریت انرژی، استانداردISO 50001:2011 ، شده است.

انتقال از استاندارد ISO 22000:2005 به استاندارد ISO 22000:2018

‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸

ویرایش 2018 استاندارد ISO 22000، در 19ام ژون سال 2018 میلادی منتشر شده است که به واسطه‎ی آن استاندارد ISO 22000:2005، منقضی شده است.

کارگاه آموزشی «مهارت های ارتباطی مدیران»

‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی «مهارت های ارتباطی مدیران» برای سومین بار، در تاریخ 30 تیر ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «بازرسی بر مبنای ریسک- RBI»

‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «بازرسی بر مبنای ریسک- RBI» برای اولین بار، در تاریخ های 18 و 19 تیر ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «پیش بینی تکنولوژی»

‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «پیش بینی تکنولوژی» برای اولین بار، در تاریخ 12تیر ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «نگرش چرخه حیات»

‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «نگرش چرخه حیات» برای اولین بار، در تاریخ های 17، 18، 19 تیر ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «اسید شویی و شست شوی شیمیایی»

‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «اسید شویی و شست شوی شیمیایی» برای اولین بار، در تاریخ های 24و 25 تیر ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «Revit Structure»

‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «Revit Structure» برای اولین بار، از تاریخ 22 اردیبهشت ماه لغایت 25 تیر ماه 98 توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.