صفحه 2 از اخبار، رویدادها و اطلاعیه ها

دوره «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر»

‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸

دوره «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر» (از مجموعه دوره های حفاظت در برابر اشعه ) برای 23 امین بار، در تاریخ 23 و 24 خرداد ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «نظارت و کنترل پروژه»

‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۹ تیر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «نظارت و کنترل پروژه» برای اولین بار، در تاریخ 22 و 29 خرداد ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «شنیدن»

‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۹ تیر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی «شنیدن» برای اولین بار، در تاریخ 26 خرداد ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره «تاب(تیم، انگیزه، بستر)»

‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

دوره «تاب(تیم، انگیزه، بستر)» برای اولین بار، در تاریخ 29 اردیبهشت ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

ممیزی واحدهای تولیدی فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی خارج از کشور

‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی به عنوان یکی از شرکت‌های بازرسی و ممیزی تایید صلاحیت شده جهت انجام ممیزی‌های خارج از کشور توسط سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزیده شد.

برگزاری دوره «تضمین کیفیت نتایج آزمون»

‫۳ ماه قبل، شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

دوره «تضمین کیفیت نتایج آزمون» (از مجموعه دوره های مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها بر اساس ISO17025 )برای 6 امین بار، در تاریخ 7و 10اردیبهشت ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر» در شرکت راک مشبک تهران

‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

دوره «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر» در شرکت راک مشبک تهران برای 22 امین بار، در تاریخ 12و 13اردیبهشت ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر» در شرکت بازرگانی خجسته

‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

دوره «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر» در شرکت بازرگانی خجسته برای 21 امین بار، در تاریخ 5 و 6 اردیبهشت ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی کاتالوگینگ انبار

‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید برجسته دوره آموزشی آشنایی با نحوه کاتالوگینگ(مدیریت داده های اصلی) دارایی های فیزیکی را به شرح سرفصل محتوای زیر برگزار می کند.

دوره آموزشی Revit Structure

‫۵ ماه قبل، شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی Revit Structure را برگزار می کند.