صفحه 1 از اخبار، رویدادها و اطلاعیه ها

دوره آموزشی «بازرسی بر مبنای ریسک- RBI»

‫۷ روز قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «بازرسی بر مبنای ریسک- RBI» برای اولین بار، در تاریخ های 18 و 19 تیر ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «پیش بینی تکنولوژی»

‫۷ روز قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «پیش بینی تکنولوژی» برای اولین بار، در تاریخ 12تیر ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «نگرش چرخه حیات»

‫۷ روز قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «نگرش چرخه حیات» برای اولین بار، در تاریخ های 17، 18، 19 تیر ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «اسید شویی و شست شوی شیمیایی»

‫۷ روز قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «اسید شویی و شست شوی شیمیایی» برای اولین بار، در تاریخ های 24و 25 تیر ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «Revit Structure»

‫۷ روز قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «Revit Structure» برای اولین بار، از تاریخ 22 اردیبهشت ماه لغایت 25 تیر ماه 98 توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر»

‫۲۳ روز قبل، دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸

دوره «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر» (از مجموعه دوره های حفاظت در برابر اشعه ) برای 23 امین بار، در تاریخ 23 و 24 خرداد ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «نظارت و کنترل پروژه»

‫۲۴ روز قبل، یک شنبه ۹ تیر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «نظارت و کنترل پروژه» برای اولین بار، در تاریخ 22 و 29 خرداد ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

کارگاه آموزشی «شنیدن»

‫۲۴ روز قبل، یک شنبه ۹ تیر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی «شنیدن» برای اولین بار، در تاریخ 26 خرداد ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره «تاب(تیم، انگیزه، بستر)»

‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

دوره «تاب(تیم، انگیزه، بستر)» برای اولین بار، در تاریخ 29 اردیبهشت ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

ممیزی واحدهای تولیدی فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی خارج از کشور

‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی به عنوان یکی از شرکت‌های بازرسی و ممیزی تایید صلاحیت شده جهت انجام ممیزی‌های خارج از کشور توسط سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزیده شد.