صفحه 1 از اخبار، رویدادها و اطلاعیه ها

دوره آموزشی کاتالوگینگ انبار

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید برجسته دوره آموزشی آشنایی با نحوه کاتالوگینگ(مدیریت داده های اصلی) دارایی های فیزیکی را به شرح سرفصل محتوای زیر برگزار می کند.

دوره آموزشی Revit Structure

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی Revit Structure را برگزار می کند.

دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی بر مبنای ISO31000: 2018

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی بر مبنای ISO31000: 2018 را برگزار می کند.

دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی دما

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی دما را برگزار می کند.

دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فشار

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فشار را برگزار می کند.

برگزاری دوره ی آموزشی ایجاد نگرش چرخه حیات در سازمان بر اساس استاندارد ISO14001:2015

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با همکاری اساتید و متخصصین برتر کشور نسبت به برگزاری دوره ی آموزشی «ایجاد نگرش چرخه حیات در سازمان بر اساس استانداردISO14001:2015» اقدام نماید.

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی به عنوان نهاد حقوقی نمونه تدوین کننده استاندارد کشور

در همایش روز جهانی استاندارد، پژوهشکده سیستم­های پیشرفته صنعتی به عنوان نهاد حقوقی نمونه تدوین کننده استاندارد کشور معرفی شد.

برگزاری دوره ی آموزشی نرم افزار پرت مستر-Pert Master

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی دوره ی آموزشی «نرم افزار پرت مستر -Pert Master» را با اساتید مجرب برگزار می کند.

برگزاری دوره ی آموزشی نرم افزار مدیریت پروژه مایکروسافت-MSP

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی دوره ی آموزشی «نرم افزار مدیریت پروژه مایکروسافت -Microsoft Project Management» را با اساتید مجرب برگزار می کند.

برگزاری دوره ی آموزشی نرم افزار Primavera-پریماورا

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی دوره ی آموزشی «نرم افزار Primavera -پریماورا» را با اساتید مجرب برگزار می کند.