صفحه 1 از اخبار، رویدادها و اطلاعیه ها

دوره «تاب(تیم، انگیزه، بستر)»

دوره «تاب(تیم، انگیزه، بستر)» برای اولین بار، در تاریخ 29 اردیبهشت ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

ممیزی واحدهای تولیدی فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی خارج از کشور

پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی به عنوان یکی از شرکت‌های بازرسی و ممیزی تایید صلاحیت شده جهت انجام ممیزی‌های خارج از کشور توسط سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزیده شد.

برگزاری دوره «تضمین کیفیت نتایج آزمون»

دوره «تضمین کیفیت نتایج آزمون» (از مجموعه دوره های مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها بر اساس ISO17025 )برای 6 امین بار، در تاریخ 7و 10اردیبهشت ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر» در شرکت راک مشبک تهران

دوره «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر» در شرکت راک مشبک تهران برای 22 امین بار، در تاریخ 12و 13اردیبهشت ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر» در شرکت بازرگانی خجسته

دوره «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر» در شرکت بازرگانی خجسته برای 21 امین بار، در تاریخ 5 و 6 اردیبهشت ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی کاتالوگینگ انبار

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید برجسته دوره آموزشی آشنایی با نحوه کاتالوگینگ(مدیریت داده های اصلی) دارایی های فیزیکی را به شرح سرفصل محتوای زیر برگزار می کند.

دوره آموزشی Revit Structure

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی Revit Structure را برگزار می کند.

دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فشار

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فشار را برگزار می کند.

دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی دما

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی دما را برگزار می کند.

دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی بر مبنای ISO31000: 2018

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی بر مبنای ISO31000: 2018 را برگزار می کند.