انتشار نسخه نهایی استاندارد ISO14001 : 2015

‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴

ویرایش نهایی استاندارد ISO14001 : 2015 در آخرین رأی­ گیری مجمع سازمان­های ملی استاندارد (Notional Standard Bodies : NSB) با رأی موافق 98% مورد تأیید قرارگرفت و در تاریخ 15 سپتامبر سال جاری میلادی (24 شهریورماه 1394) منتشر خواهد گردید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانید به آدرس کمیته فرعی مربوطه (کمیته 207 سازمان جهانی استاندارد ISO) مراجعه نمایید. لینک

 

تکمیل ویرایش نهایی این استاندارد ماحصل برگزاری و راهبری 10 جلسه کاری توسط کارشناسان کارگروه مربوطه طی ساعات طولانی بوده است. این استاندارد در تاریخ مشخص شده فوق­ الذکر منتشر و تغییرات اصلی آن شامل موارد ذیل می­باشد:

-       مدیریت راهبردی زیست محیطی

-       رهبری

-       حفاظت از محیط­زیست

-       عملکرد زیست محیطی

-       چرخه عمر

-       ارتباطات

-       مستند سازی

-       چهارچوب عمومی سازمان جهانی استاندارد برای استانداردهای سیستم مدیریت

به منظور آشنایی با تغییرات ویرایش جدید و ارتباط آن با ویرایش قبلی این استاندارد (سال 2004) فایل پیوست را ملاحظه فرمایید.