دوره آموزشی اصول طراحی پایپینگ در واحد های صنعتی

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید برجسته دوره آموزشی اصول طراحی پایپینگ در واحد های صنعتی را برگزار می کند.