دوره آموزشی اصول طراحی پایپینگ در واحد های صنعتی

‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید برجسته دوره آموزشی اصول طراحی پایپینگ در واحد های صنعتی را برگزار می کند.