برگزاری دوره نقشه خوانی و مدارات الکتريکی خودرو

پژوهشکده سیستم های پیشرفته دارای مجوز شماره 289115 از سازمان ملی استاندارد جهت برگزاری دوره در زمینه خودرو و نیرو محرکه می باشد.

این شرکت آمادگی دارد نسبت به برگزاری دوره نقشه خوانی و مدارات الکتريکی خودرو با حضور اساتید مجرب و در محل متقاضیان اقدام نماید.