کارگاه آموزشی انتخاب عینک حفاظتی لیزر

پژوهشکده ی سیستم های پیشرفته صنعتی آمادگی دارد برای کلیه کارشناس و کاربران لیزرهای صنعتی و پزشکی و شرکت های وارد کننده تجهیزات ایمنی، کارگاه آموزشی انتخاب عینک حفاظتی لیزر را برگزار نماید.