برگزاری دوره های حفاظت در برابر اشعه

این شرکت دارای مجوز شماره 260031/03/16 مورخ 26/03/95 از دفتر حفاظت در برابر اشعه (وابسته به مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور) جهت برگزاری دوره های آموزشی ذیل می باشد:

 • مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه ی مراکز پزشکی
 • مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه ی مراکز هسته ای
 • مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه ی مراکز پرتونگاری صنعتی
 • حفاظت در برابر اشعه ویژه ی مراکز کار با لیزر

همچنین این شرکت برگزاری کلیه دوره های حفاظت در برابر اشعه دیگر یعنی:

 • پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه ی مراکز پرتونگاری صنعتی
 • بازآموزی حفاظت در برابر اشعه ویژه ی مراکز پرتونگاری صنعتی
 • باز آموزشی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه ی مراکز پرتونگاری صنعتی
 • پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه ی مراکز پزشکی،
 • حفاظت در برابر اشعه ویژه ی مراکز پرتونگاری دندان،
 • مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی (غیر پرتونگاری)
 • بازآموزی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی (غیر پرتونگاری)
 • حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کرا با پرتوهای رادیویی و مایکروویو
 • حفاظت در برابر اشعه ویژه ی مراکز کار با لیزر

را برگزار میکند.

متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت شرایط برگزاری و دریافت مشاوره با شماره های 88354317 و یا 09300023999 در ساعات غیر اداری تماس حاصل فرمایید.