برگزاری دوره ی آموزشی حفاظت در برابر اشعه ویژه‌ی مراکز کار با لیزر

در تاریخ 2 و 3 مرداد ماه 97 دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر برگزار گردید.