تمدید و افزایش دامنه پروانه بازرسی و نمونه برداری کالا

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی (سهامی خاص) موفق گردید ضمن تمدید پروانه بازرسی و نمونه برداری کالای شرکت، نسبت به افزایش دامنه در حوزه های "صنایع فلزی"، "تجهیزات فرآیندی" و "ابزار دقیق" اقدام نموده و پروانه جدید خود را به شماره T-125-1 مورخ 05/11/1396 و با اعتبار یکساله اخذ نماید. بر این اساس، این شرکت آمادگی دارد در زمینه های زیر نسبت به ارائه خدمات بازرسی و نمونه برداری کالا اقدام نماید.

1- مواد شیمیایی،

2- تجهیزات مکانیکی،

3- صنایع فلزی،

4- تجهیزات فرآیندی،

5- ابزار دقیق،

همچنین تصویر پروانه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید.