برگزاری دوره عمومی آشنايی با شبکه خودرو و سيستم مالتيپلکس

‫۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷

پژوهشکده سیستم های پیشرفته دارای مجوز شماره 289115 از سازمان ملی استاندارد جهت برگزاری دوره در زمینه خودرو و نیرو محرکه می باشد.

این شرکت آمادگی دارد نسبت به برگزاری دوره عمومی آشنايی با شبکه خودرو و سيستم مالتيپلکس با حضور اساتید مجرب و در محل متقاضیان اقدام نماید.