تمدید مجوز تاییدیه همکار آموزشی سازمان ملی استاندارد ایران و افزایش دامنه

شرکت پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی موفق گردید ضمن "تمدید" مجوز تاییدیه همکاری آموزشی سازمان ملی استاندارد نسبت به "افزایش" دامنه در حوزه های «ساختمان، مصالح و فرآورده های ساختمانی»، «خودرو و نیروی محرکه»، «اوزان و مقیاسها»، «مهندسی پزشکی» و  «میکروبیولوژی» اقدام نموده و مجوز جدید خود را به شماره 289115 مورخ 96/12/09 و  با اعتبار سه ساله اخذ نماید. بر این اساس، این شرکت آمادگی دارد در زمینه های زیر نسبت به ارائه خدمات آموزشی در سطح ملی اقدام نماید. 

1- تدوین استاندارد؛

2-  سیستم مدیریت کیفیت؛

3-  تکنیک های کیفیت ؛

4-  فنی مهندسی در رشته های:

   4.1- برق و الکترونیک؛

   4.2- ساختمان، مصالح و فرآورده های ساختمانی؛

   4.3- صنایع شیمیایی و پلیمر؛

   4.4-  خودرو و نیروی محرکه؛

   4.5-  اوزان و مقیاس ها؛

   4.9-  مهندسی پزشکی؛

 4.10- میکروبیولوژی؛

 4.11-  مکانیک و فلزشناسی. 

همچنین تصویر این تاییدیه را می توانید در اینجا  مشاهده نمایید.