پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی از سوی جمهوری اسلامی ایران در پورتال سازمان بین المللی استاندارد قرار گرفت

‫۴ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴

خبربه گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی : پیشنهاد تدوین استاندارد پلاستیک ها- شناسایی و تعیین آلودگی پلی (وینیل کلرید) (PVC) در پرک های پلی(اتیلن ترفتالات) (PET) بازیافتی که از سوی جمهوری اسلامی ایران به سازمان بین المللی استاندارد (ISO) پیشنهاد شده بود ، به منظور ارائه نظر کشورهای عضو کمیته فنی پلاستیک ها در پورتال رای گیری سازمان بین المللی استاندارد به رای گذاشته شد.

براساس این گزارش : این پیشنهاد که توسط ، لاله سنگ سفیدی از سوی کمیته فنی ISIRI/TC61/SC9 با عنوان " مواد ترموپلاستیک (گرمانرم) " مطرح شده بود پس از بررسی توسط دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی به سازمان بین المللی استاندارد ارائه شد.
این گزارش می افزاید : کشورهای عضو ، به مدت 2 ماه فرصت دارند تا نظرات خود را در خصوص این پیشنهاد به دبیرخانه کمیته فرعی که در کشور کره مستقر است ارسال کنند.

گفتنی است : تاکنون 122 استاندارد بین المللی در ISO/TC 61/SC9 تدوین شده است و جمهوری اسلامی ایران در این کمیته فنی فرعی عضو فعال می باشد.

یادآور می شود : با توجه به رویکرد دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی با هدف ارتقاء مشارکت کمیته های فنی در سازمان های بین المللی استانداردسازی، تدوین استانداردهای بین المللی با محوریت جمهوری اسلامی ایران، یکی از اقدامات اثربخش در عرصه فعالیت های بین المللی در زمینه مبادلات علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور است.