تمدید مجوز تاییدیه همکار آموزشی سازمان ملی استاندارد ایران و افزایش دامنه

‫۱ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

شرکت پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی موفق گردید ضمن "تمدید" مجوز تاییدیه همکاری آموزشی سازمان ملی استاندارد نسبت به "افزایش" دامنه در حوزه های «ساختمان، مصالح و فرآورده های ساختمانی»، «خودرو و نیروی محرکه»، «اوزان و مقیاسها»، «مهندسی پزشکی» و  «میکروبیولوژی» اقدام نموده و مجوز جدید خود را به شماره 289115 مورخ 96/12/09 و  با اعتبار سه ساله اخذ نماید. بر این اساس، این شرکت آمادگی دارد در زمینه های زیر نسبت به ارائه خدمات آموزشی در سطح ملی اقدام نماید. 

1- تدوین استاندارد؛

2-  سیستم مدیریت کیفیت؛

3-  تکنیک های کیفیت ؛

4-  فنی مهندسی در رشته های:

   4.1- برق و الکترونیک؛

   4.2- ساختمان، مصالح و فرآورده های ساختمانی؛

   4.3- صنایع شیمیایی و پلیمر؛

   4.4-  خودرو و نیروی محرکه؛

   4.5-  اوزان و مقیاس ها؛

   4.9-  مهندسی پزشکی؛

 4.10- میکروبیولوژی؛

 4.11-  مکانیک و فلزشناسی. 

همچنین تصویر این تاییدیه را می توانید در اینجا  مشاهده نمایید.