اخذ مجوز برگزاری دوره آموزشی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه ی مراکز پرتونگاری صنعتی

به اطلاع می رساند پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی (شرکت سهامی خاص) موفق به افزایش دامنه فعالیت و دریافت مجوز برگزاری دوره ی آموزشی «مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه ی مراکز پرتونگاری صنعتی » گردیده است. بر این اساس و مطابق با مجوز شماره16/03/260031 مورخ 1395/03/26 دفتر امور حفاظت در برابر اشعه، این شرکت آمادگی دارد تا در سطح ملی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی زیر اقدام نماید:

1-مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری صنعتی

2-مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی

3-مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز تاسیسات هسته ای

4-دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر

لینک