قرار گرفتن نام پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی به عنوان شرکت گواهی دهنده مورد تایید صندوق نوآوری و شکوفایی

‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

به اطلاع می رساند با پیگیریهای بعمل آمده و به منظور ایجاد امکان برای مشتریان محترم و شرکت های دانش بنیان جهت استفاده از بسته های حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی نام شرکت پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی بعنوان شرکت گواهی دهنده مورد تایید آن صندوق قرارگرفته است و مشتریان محترم و شرکتهای دانش بنیان می توانند جهت اخذ گواهی نامه از تسهیلات حمایتی بلاعوض صندوق بهره مند گردند.

یادآور میشود این صندوق در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و فناوری محور و تکمیل زنجیره ایده تا بازار در اواخر سال 91 تشکیل و بر اساس سیاست ها و مصوبات هیئت امنا زیر نظر مستقیم رئیس جمهور به عنوان رئیس هیئت امنا به مدت نامحدود تشکیل گردیده است و بر طبق اساسنامه مصوب هیئت وزیران و مورد تایید شورای نگهبان توسط هیئت عامل اداره می گردد.

جهت اخذ اطلاعات بیشتر در خصوص سقف حمایتی برای دریافت گواهینامه  و یا تاییدیه مراقبتی به وب سایت صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس nsfund.ir و cbd.nsfund.ir مراجعه فرمایید.

شرکت های گواهی دهنده مورد تایید صندوق نوآوری و شکوفایی