پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی دوره های زیر را برگزار میکند :

  • تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت زیست‌محیطی ISO 14001:2015
  • دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
  • حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر