با امضای معاون اول دولت تدبیر و امید، بخشنامه جدید در خصوص استاندارد ابلاغ شد.

‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵

 با امضای معاون اول دولت تدبیر و امید، بخشنامه جدید در خصوص استاندارد ابلاغ شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور طی بخشنامه یی همه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها را مکلف به رعایت بخشنامه جدید در خصوص استاندارد کرد.

لینک خبر