موفقیت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارزیابی همترازی اتحادیه تایید صلاحیت آسیا- اقیانوسیه

موفقیت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارزیابی همترازی اتحادیه تایید صلاحیت آسیا- اقیانوسیه


طبق هماهنگی های انجام شده با اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه ( PAC )، ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران طی پنج روز از روز شنبه 30 آبان تا چهارشنبه 4 آذر ماه توسط آقایان Anil Jauhri از NACBC و C.K.Cheung از IAS و JAZ-ANZ ادامه داشت و به پایان رسید.

علیرضا خاکی فیروز ، رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با اعلام این خبر گفت : در جلسه اختتامیه این ارزیابی که در عصر روز چهارشنبه 4 آذر تشکیل شد، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بدون دریافت عدم انطباق، در این ارزیابی به موفقیت دست یافت.

وی افزود : طی پنج روز ارزیابی این مرکز ، مواردی از جمله مسئولیت قانونی، ساختار، بی طرفی، محرمانگی، تامین مالی، مسئولیت مدنی، فعالیت های تایید صلاحیت، سیستم مدیریت، کنترل مدارک، ثبت سوابق، عدم انطباق و اقدام اصلاحی، اقدام پیشگیرانه، ممیزی داخلی، بازنگری مدیریت، رسیدگی به شکایات، پرسنل مرتبط با نهاد تایید صلاحیت، پرسنل درگیر در فرایند تایید صلاحیت، پایش، سوابق پرسنلی، معیار های تایید صلاحیت، تقاضای تایید صلاحیت، بازنگری منابع، پیمانکاران فرعی، بررسی اسناد و مدارک متقاضیان، ارزیابی در محل، تحلیل یافته های ارزیابی و گزارش دهی، تصمیم گیری و اعطاء تایید صلاحیت، تجدید تایید صلاحیت و ارزیابی مراقبتی، گسترش دامنه تایید صلاحیت، تعلیق؛ ابطال و کاهش دامنه فعالیت، سوابق CABs، مسئولیت های CABs، مسئولیت های نهاد تایید صلاحیت، استفاده از نماد تایید صلاحیت، IAF Resolutions، IAF ML2 و IAF MD12 که جزء بندهای استاندارد ISO 17011 است مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ادامه اظهار داشت : در روزهای سوم و چهارم ممیزی، ارزیابان مرکز حین فرایند ممیزی شهودی مورد ارزیابی ارزیابان بین المللی قرار گرفتند.

خاکی فیروز اعلام کرد : با موفقیت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در این ارزیابی، در اولین مجمع عمومی APLAC-PAC که در خرداد سال 1395در کشور تایوان تشکیل خواهد شد، امضاء موافقت نامه به رسمیت شناختن چند جانبه در کمیته MLA صورت می گیرد و گواهینامه های صادره توسط CB های تایید صلاحیت شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در کشور های حوزه آسیا-اقیانوسیه شامل 19 کشور از جمله ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، هند، روسیه، مالزی، اندونزی، مکزیک و ... دارای اعتبار بین المللی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد : پیرو امضاء موافقت نامه به رسمیت شناختن چند جانبه ( MLA ) با PAC ، در اولین اجلاس آتی مجمع بین المللی تایید صلاحیت ( IAF ) ، امضاء موافقت نامه به رسمیت شناختن چند جانبه بدون نیاز به ارزیابی مجدد، توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران صورت خواهد گرفت و لذا گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت صادره توسط این مرکز در کشور های عضو IAF که حدود 90 کشور می باشند دارای اعتبار خواهد بود.