صلاحیت 14 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بررسی شد

‫۴ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴

اولین نشست کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون در سال جاری ، روز شنبه 29 فروردین با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد .مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران : در این نشست مدارک و مستندات آزمایشگاه ها ( به شرح زیر ) بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارش ها و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت و با صدور گواهینامه برای آزمایشگاه اس جی اس در زمینه شیمی ، عمران سنجش مصالح چهلستون در زمینه ساختمان، کابل متال در زمینه برق ، آزمون رنگان فر در زمینه شیمی، رایان خودرو اندیش در زمینه کالیبراسیون، نو اندیشان سازه در زمینه کالیبراسیون، تمدید تایید صلاحیت برای آزمایشگاه توپک در زمینه نساجی ، افزایش دامنه کاربرد برای آزمایشگاههای ، توان بسپار در زمینه شیمی ، سازمان عمران تبریز در زمینه ساختمان ، جهاد زمزم ایرانشهر در زمینه شیمی و تغییر دامنه کاربرد برای آزمایشگاه های فرو سیلیس در زمینه شیمی ، جهاد زمزم مشهد در زمینه شیمی، پگاه همدان در زمینه غذایی و میکروبی و پارسیان بهینه پایش در زمینه غذایی موافقت به عمل آمد.