عملکرد آکادمی آموزش

تعداد نفر- ساعت خدمات آموزشی ارائه شده از دی ماه 1391 211.344
تعداد فراگیرانی که از دی ماه 1391 از خدمات آموزشی این شرکت استفاده نموده‌اند 10.083
بنر

اخبار، رویدادها و اطلاعیه ها

دوره آموزشی «بازرسی بر مبنای ریسک- RBI»

‫۷ روز قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «بازرسی بر مبنای ریسک- RBI» برای اولین بار، در تاریخ های 18 و 19 تیر ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «پیش بینی تکنولوژی»

‫۷ روز قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «پیش بینی تکنولوژی» برای اولین بار، در تاریخ 12تیر ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «نگرش چرخه حیات»

‫۷ روز قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «نگرش چرخه حیات» برای اولین بار، در تاریخ های 17، 18، 19 تیر ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «اسید شویی و شست شوی شیمیایی»

‫۷ روز قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «اسید شویی و شست شوی شیمیایی» برای اولین بار، در تاریخ های 24و 25 تیر ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.