صفحه 1 از اخبار، رویدادها و اطلاعیه ها

آشنایی با عملکرد خودروهای هیبریدی-الکتریکی بر اساس استاندارد ECE R100

‫۷ روز قبل، شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی در نظر دارد با حضور اساتید برجسته دوره آموزشی «آشنایی با عملکرد خودروهای هیبریدی-الکتریکی بر اساس استاندارد ECE R100» را به شرح اطلاعیه پیوست برگزار نماید.

کارگاه آموزشی «مدیریت تعارض»

‫۲۱ روز قبل، یک شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی «مدیریت تعارض» برای دومین بار، در تاریخ 4 شهریور 98 توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

سمینار آموزشی «مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی»

‫۲۱ روز قبل، یک شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

سمینار آموزشی «مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی» برای اولین بار، در تاریخ 3 شهریور 98 توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «تشریح الزامات ISO/IEC 17043: 2010»

‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

دوره آموزشی «تشریح الزامات ISO/IEC 17043: 2010» برای اولین بار، در تاریخ های 19 و20 مرداد 98 توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «C++»

‫۱ ماه قبل، شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

دوره آموزشی «C++» برای اولین بار، از تاریخ 4 اسفند 97 لغایت 17 اردیبهشت 98 توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

نحوه انتقال به استاندارد ISO 50001:2018

‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸

استاندارد ISO 50001:2018، در 21 اوت سال 2018 میلادی منتشر شده است و جایگزین سیستم مدیریت انرژی، استانداردISO 50001:2011 ، شده است.

انتقال از استاندارد ISO 22000:2005 به استاندارد ISO 22000:2018

‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸

ویرایش 2018 استاندارد ISO 22000، در 19ام ژون سال 2018 میلادی منتشر شده است که به واسطه‎ی آن استاندارد ISO 22000:2005، منقضی شده است.

کارگاه آموزشی «مهارت های ارتباطی مدیران»

‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی «مهارت های ارتباطی مدیران» برای سومین بار، در تاریخ 30 تیر ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «بازرسی بر مبنای ریسک- RBI»

‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «بازرسی بر مبنای ریسک- RBI» برای اولین بار، در تاریخ های 18 و 19 تیر ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «پیش بینی تکنولوژی»

‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «پیش بینی تکنولوژی» برای اولین بار، در تاریخ 12تیر ماه توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.