قوانین و مقررات آموزشی

قوانین و مقررات آموزشی

ماده 1 )

حضور فراگیران در کلیه ساعات آموزش دوره الزامی و هرگونه غیبت بیش از حد مجاز وجاهت قانونی ندارد.

تبصره 1: برای دروس برابر و کمتر از 4 ساعت، غیبت مجاز نمی‌باشد.

تبصره 2: برای دروس بیش از 4 ساعت غیبت حداکثر تا یک هشتم مدت دوره قابل ‌قبول می‌باشد.


ماده 2 )

ملاک محاسبه میزان غیبت فراگیران، لیست حضور و غیاب می‌باشد که توسط مدرسین تکمیل و به تایید مدیریت آموزش نیز می‌رسد.


ماده 3 )

آزمون­های پایان دوره می­تواند به صورت نظری، عملی و یا ترکیبی از آنها (متناسب با محتوا، نوع و چگونگی اجرای دوره‌ها) برگزار گردد.


ماده 4 )

ارتکاب به موارد ذیل ازسوی فراگیران در دوره‌های آموزشی تخلف محسوب می‌شود و شرکت می تواند از ادامه حضور فرد متخلف در دوره جلوگیری نماید:

1) جعل و مخدوش نمودن اسناد و مدارک مربوط به دوره‌های آموزشی از قبیل نامه معرفی نامه، فیش واریزی، فرم حضور و غیاب.

2) انجام اموری که موجب اخلال و یا وقفه در اجرای دوره آموزشی گردد،

3) انجام اعمال و رفتار خلاف شئون اداری و آموزشی

4) عدم رعایت شئونات اخلاقی و پوشش ظاهری متناسب با عرف محیط های اداری

تبصره: در صورت تخلف فراگیر، از ادامه حضور فرد متخلف در دوره جلوگیری و هیچ گونه گواهینامه ای به ایشان داده نمی شود.


ماده 5 )

ارتکاب به موارد ذیل از سوی فراگیران در آزمون­های دوره‌های آموزشی تخلف محسوب می‌گردد:

1) استفاده از جزوه، کتاب، یادداشت و غیره در جلسه آزمون،

2) حضور به جای افراد دیگر،

3) صحبت‌کردن با تلفن همراه در حین آزمون،

4) صحبت‌کردن با سایر فراگیران درطول جلسه،

5) عدم رعایت مقررات و دستورات صادره از سوی مراقبین  جلسه آزمون،

6) انجام هرگونه اموری که موجب اخلال و یا وقفه در برگزاری آزمون گردد.

تبصره 1: در آزمونهای خاص از قبیل (Open Book)  شرایط خاص حاکم خواهد بود.

تبصره 2: در صورت تخلف فراگیر، نامبرده در درس مربوطه مردود شناخته می‌شود و گواهینامه­ای برای ایشان صادر نمی­گردد.


ماده 6 )

مدرسین موظف به تدریس محتوای درسی هستند که از طرف مدیریت آموزش ابلاغ می‌گردد و مدرسین نسبت به محتوای مطالبی که درکلاسهای آموزشی و خارج از رئوس عناوین اعلام شده، عنوان می‌نمایند مسئول خواهند بود.


ماده 7 )

مدرسین مجاز به حذف و یا اضافه نمودن اسامی فراگیران در لیست حضور و غیاب بدون اطلاع و موافقت مدیریت آموزش نمی‌باشند.


ماده 8 )

در هر روز آموزش، 8 ساعت آموزشی (هر ساعت آموزشی معادل 45دقیقه آموزش و 15 دقیقه استراحت است) لحاظ می­گردد که براساس ساعت شروع و خاتمه ذکر شده در زمانبندی دوره اعمال می گردد.

در شرایط خاص تغییرات احتمالی در برنامه زمانبندی دوره توسط مدیریت آموزش به استاد و فراگیران اعلام می گردد.


ماده 9 )

مدیریت آموزش موظف است مقررات و ضوابط آموزشی مرتبط با فراگیران را از طریق تابلو اعلانات اطلاع رسانی نماید.


ماده 10 )

مدیریت آموزش موظف است مقررات و ضوابط آموزشی مرتبط با مدرسین را از طریق قرارداد منعقده اطلاع رسانی نماید.