آخرین بروزرسانی :  دوشنبه 29 بهمن 1397  

ثبت اطلاعات ارزیابان
متقاضی ثبت در بانک ارزیابان بر اساس استاندارد : (*)
Invalid Input
بعنوان : (*)
Invalid Input
نام و نام خانوادگی (*)
Invalid Input
شماره تماس ثابت
Invalid Input
لطفاً بصورت عدد با کد شهرستان وارد شود.مثال : 02187654321
شماره تماس همراه (*)
Invalid Input
لطفاً بصورت عدد وارد نمائید.مثال : 091287654321
نشانی پستی
Invalid Input
کدپستی
Invalid Input
لطفاً بصورت عدد 10 رقمی وارد شود.مثال:1234567890
رایانامه (*)
Invalid Input
محل کار
Invalid Input
عنوان شغلی
Invalid Input
رشته تحصیلی مقطع کارشناسی
Invalid Input
محل اخذ مدرک کارشناسی
Invalid Input
آخرین مدرک تحصیلی (*)
Invalid Input
رشته آخرین مدرک تحصیلی (*)
Invalid Input
دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی
Invalid Input
پیوست های مرتبط با مدارک تحصیلی
Invalid Input
لطفاً برای سهولت بررسی ، در صورت تعدد فایل ها آن ها را بصورت فایل zip فشرده و ضمیمه نمائید.
دوره های آموزشی حرفه ای مرتبط با ارزیابی و ممیزی
Invalid Input
عنوان دوره - بازه زمانی - محل برگزاری و وضعیت مدرک ذکر شود.
پیوست های مرتبط با دوره های تخصصی
Invalid Input
لطفاً برای سهولت بررسی ، در صورت تعدد فایل ها آن ها را بصورت فایل zip فشرده و ضمیمه نمائید.
خلاصه سوابق تجربی
Invalid Input
لطفاً محل کار ، بازه زمانی و عنوان شغلی ذکر شود.
پیوست های مرتبط با سوابق تجربی
Invalid Input
لطفاً برای سهولت بررسی ، در صورت تعدد فایل ها آن ها را بصورت فایل zip فشرده و ضمیمه نمائید.
لیست فعالیتهای حرفه ای مرتبط با ارزیابی و ممیزی
Invalid Input
لطفاً کارفرما ، بازه زمانی ، استاندارد و موضوع خدمات کارشناس ذکر شود.
سطح آشنایی به زبان انگلیسی : خواندن
Invalid Input
سطح آشنایی به زبان انگلیسی : نوشتن
Invalid Input
سطح آشنایی به زبان انگلیسی : مکالمه
Invalid Input
سطح آشنایی به زبان انگلیسی : درک مطلب
Invalid Input
پیوست های مرتبط با فعالیت های حرفه ای در حوزه ارزیابی و کارشناسی
Invalid Input
لطفاً برای سهولت بررسی ، در صورت تعدد فایل ها آن ها را بصورت فایل zip فشرده و ضمیمه نمائید.
آیا دارای پروانه کارشناسی استاندارد می باشید؟
Invalid Input
شماره پروانه کارشناسی استاندارد
Invalid Input
زمینه فعالیت ذکر شده در پروانه
Invalid Input
سال اخذ پروانه
Invalid Input
رزومه و شرح سوابق کامل (*)
Invalid Input