آخرین بروزرسانی :  دوشنبه 29 بهمن 1397  

افزایش یا کاهش دامنه ممیزی
نام سازمان (*)
Invalid Input
شماره ثبت (*)
Invalid Input
کد اقتصادی (*)
Invalid Input
نام مدیر عامل (*)
Invalid Input
رابط/ نماینده مدیریت (*)
Invalid Input
حوزه های اصلي فعاليت سازمان
Invalid Input
مأموریت سازمان
Invalid Input
نشاني دفتر مركزی (*)
Invalid Input
نشاني كليه محل فعاليت ها/ سايت كاری
Invalid Input
تلفن (*)
Invalid Input
نمابر (*)
Invalid Input
تلفن همراه رابط (*)
Invalid Input
پست الكترونيک (*)
Invalid Input
سایت اینترنتی (*)
Invalid Input
گواهينامه مورد تقاضا (*)
Invalid Input
آیا محصول شما دارای استاندارد اجباری می باشد؟ (*)
Invalid Input
لطفاً استانداردهای اجباری محصول خود را نام ببرید
Invalid Input
سازمان وابسته به چه صنعتی می باشد (*)
Invalid Input
محصول/ خدمت اصلی (*)
Invalid Input
مشتری اصلی محصول/ خدمت سازمان
Invalid Input
آيا سازمان شما فعاليت/ فعاليتهایي از فرآيندهای كاري خود را برون سپاري نموده است؟
Invalid Input
چه فعاليت ها يا فرآيندهايي برون سپاري شده است؟
Invalid Input
آیا در سازمان شما سایت هایی وجود دارد که فرآیندهای آنها از یک نوع و به روشی مشابه انجام گیرد؟
Invalid Input
لطفاً ذکر نمائید
Invalid Input
آیا همه سایتهای معرفی شده آماده انجام ممیزی می باشند؟
Invalid Input
تعداد پيمانكاران
Invalid Input
تعداد پرسنل پيمانكاران
Invalid Input
آيا سازمان شما در ارتباط با سيستم مديريت از مشاور استفاده نموده است؟
Invalid Input
نام مشاور
Invalid Input
وضعيت مشاور
Invalid Input
آيا سازمان شما در رابطه با محصولات يا خدمات، فعاليت طراحي محصول/ خدمات دارد؟
Invalid Input
آيا سازمان شما در رابطه با خدمات، خدمات پس از فروش دارد؟
Invalid Input
دليل اقدام سازمان از بكارگيري استاندارد يا مدل هاي مديريتي
Invalid Input
شرح مختصر دليل اقدام سازمان از بكارگيري استاندارد يا مدل هاي مديريتي
Invalid Input
خلاصه اقدامات صورت گرفته در خصوص سيستم های مديريتي در سازمان
Invalid Input
سایر اقدامات صورت گرفته در خصوص سيستم های مديريتي در سازمان
Invalid Input
گواهینامه اخذ شده قبلی در صورت وجود
Invalid Input
نام شرکت گواهی کننده
Invalid Input
آخرین ممیزی شخص ثالث قبلی انجام شده چه تاریخی بوده است؟
Invalid Input
آیا در سازمان شما بازنگری مدیریت انجام گرفته است؟
Invalid Input
تاریخ انجام آخرین بازنگری مدیریت
Invalid Input
آیا در سازمان شما ممیزی داخلی انجام گرفته است؟
Invalid Input
تاریخ انجام آخرین ممیزی داخلی
Invalid Input
آيا سازمان شما براي انجام ممیزی ثبت و صدور محدوديت خاصي دارد؟
Invalid Input
میزان محدوديت زمانی
Invalid Input
ساير محدوديت های احتمالي
Invalid Input
آیا میخواهید پیش ممیزی ( Pre Audit) انجام دهید
Invalid Input
زمان تقریبی آمادگی جهت ممیزی صدور گواهینامه
Invalid Input
آيا سازمان شما بخشي از يک سازمان مادر (Holding) مي باشد؟
Invalid Input
ارتباط خود با Holding را تشريح نمائيد
Invalid Input
آیا مایل به انجام ممیزی بر اساس استاندارد ISO 14001: و یا OHSAS 18001 می باشید؟
Invalid Input
رویکرد ارزیابی مخاطرات زیست محیطی و بهداشت حرفه ای چه بوده است؟
Invalid Input
تعداد مخاطرات شناسایی شده در حوزه محیط زیست چقدر می باشد؟
Invalid Input
نوع مخاطرات تاثیر گذار بر محیط زیست چیست؟
Invalid Input
آیا پروژه های بهبودی جهت حذف آلاینده ها و مخاطرات زیست محیطی طی یک سال گذشته در آن سازمان اجراء شده است؟
Invalid Input
تعداد مخاطرات شناسایی شده در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان چقدر می باشد؟
Invalid Input
نوع مخاطرات تاثیر گذار بر ایمنی و بهداشت حرفه ای چیست؟
Invalid Input
پروژه های ایمنی و بهداشت حرفه ای تعریف شده را نام ببرید؟
Invalid Input
تعداد مانورهایی که طی سال جاری (گذشته) برگزار شده است؟
Invalid Input
موضوع مانور برگزار شده چه بوده است؟
Invalid Input
دامنه شمول درخواستي جهت صدور گواهينامه
Invalid Input
تشريح دامنه شمول
Invalid Input
تعداد كل كاركنان تمام وقت
Invalid Input
تعداد كل كاركنان قراردادی/ پيمانكاری
Invalid Input
تعداد کل کارکنان پاره وقت
Invalid Input
تعداد شیفت های کاری
Invalid Input
تعداد پرسنل در شیفت 1
Invalid Input
تعداد پرسنل در شیفت 2
Invalid Input
تعداد پرسنل در شیفت 3
Invalid Input
تعداد ساعت کاری در هر شیفت
Invalid Input
در صورتیکه سازمان نیاز به سپری کردن دوره¬های آموزشی در خصوص استاندارد/ استانداردهای درخواستی را دارد نام دوره و تاریخ تقریبی آن را قید فرمایید
Invalid Input
کدامنیتی (*) کدامنیتی
  بازنشانی
Invalid Input