آخرین بروزرسانی :  دوشنبه 29 بهمن 1397  


پرینت

قوانین و مقررات آموزشی

ماده 1 )

حضور فراگیران در کلیه ساعات آموزش دوره الزامي و هرگونه غيبت بيش از حد مجاز وجاهت قانوني ندارد.

تبصره 1: براي دروس برابر و کمتر از 4 ساعت، غيبت مجاز نمي‌باشد.

تبصره 2: براي دروس بيش از 4 ساعت غيبت حداکثر تا یک هشتم مدت دوره قابل ‌قبول مي‌باشد.

ماده 2 )

ملاک محاسبه ميزان غيبت فراگيران، ليست حضور و غياب مي‌باشد که توسط مدرسين تکميل و به تاييد مدیریت آموزش نيز مي‌رسد.

ماده 3 )

آزمون­های پایان دوره مي­تواند به صورت نظري، عملي و يا ترکيبي از آنها (متناسب با محتوا، نوع و چگونگي اجراي دوره‌ها) برگزار گردد.

ماده 4 )

ارتکاب به موارد ذيل ازسوي فراگيران در دوره‌هاي آموزشي تخلف محسوب مي‌شود و شرکت می تواند از ادامه حضور فرد متخلف در دوره جلوگیری نماید:

  • جعل و مخدوش نمودن اسناد و مدارک مربوط به دوره‌هاي آموزشي از قبیل نامه معرفی نامه، فیش واریزی، فرم حضور و غیاب.
  • انجام اموري که موجب اخلال و يا وقفه در اجراي دوره آموزشي گردد،
  • انجام اعمال و رفتار خلاف شئون اداري و آموزشي
  • عدم رعايت شئونات اخلاقي و پوشش ظاهري متناسب با عرف محیط های اداری

تبصره: در صورت تخلف فراگير، از ادامه حضور فرد متخلف در دوره جلوگیری و هیچ گونه گواهینامه ای به ایشان داده نمی شود.

ماده 5 )

ارتکاب به موارد ذيل از سوي فراگيران در آزمون­هاي دوره‌هاي آموزشي تخلف محسوب مي‌گردد:

  • استفاده از جزوه، کتاب، يادداشت و غيره در جلسه آزمون،
  • حضور به جاي افراد ديگر،
  • صحبت‌کردن با تلفن همراه در حين آزمون،
  • صحبت‌کردن با ساير فراگيران درطول جلسه،
  • عدم رعايت مقررات و دستورات صادره از سوي مراقبين  جلسه آزمون،
  • انجام هرگونه اموري که موجب اخلال و يا وقفه در برگزاري آزمون گردد.

تبصره 1: در آزمونهاي خاص از قبيل (Open Book)  شرايط خاص حاکم خواهد بود.

تبصره 2: در صورت تخلف فراگير، نامبرده در درس مربوطه مردود شناخته مي‌شود و گواهینامه­ای برای ایشان صادر نمی­گردد.

ماده 6 )

مدرسين موظف به تدريس محتوای درسي هستند که از طرف مدیریت آموزش ابلاغ مي‌گردد و مدرسين نسبت به محتواي مطالبي که درکلاسهاي آموزشي و خارج از رئوس عناوين اعلام شده، عنوان مي‌نمايند مسئول خواهند بود.

ماده 7 )

مدرسين مجاز به حذف و يا اضافه نمودن اسامي فراگيران در ليست حضور و غياب بدون اطلاع و موافقت مدیریت آموزش نمي‌باشند.

ماده 8 )

در هر روز آموزش، 8 ساعت آموزشي (هر ساعت آموزشی معادل 45دقیقه آموزش و 15 دقیقه استراحت است) لحاظ می­گردد که براساس ساعت شروع و خاتمه ذکر شده در زمانبندی دوره اعمال می گردد.

در شرایط خاص تغییرات احتمالی در برنامه زمانبندی دوره توسط مدیریت آموزش به استاد و فراگیران اعلام می گردد.

ماده 9 )

مدیریت آموزش موظف است مقررات و ضوابط آموزشي مرتبط با فراگیران را از طریق تابلو اعلانات اطلاع رسانی نماید.

ماده 10 )

مدیریت آموزش موظف است مقررات و ضوابط آموزشي مرتبط با مدرسین را از طریق قرارداد منعقده اطلاع رسانی نماید.