آخرین بروزرسانی :  دوشنبه 29 بهمن 1397  


پرینت

تقویم آموزشی و زمانبندی دوره ها

لیست دوره های درحال پذیرش .
عنوانزمان برگزاری دورهمدت دورهثبت نام دانشجوییثبت نام آزادظرفیت باقیمانده
مبانی و تشریح  الزامات مدیریت کیفیت درآزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017

اعلام میگردد

اعلام میگردداعلام میگردداعلام میگردداعلام میگردد
حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر

9 و 10 آذر

 2 روز -145.000 22
ابزار شناسی مقدماتی فقط به صورت اختصاصی   - فقط به صورت اختصاصی -
ماشینکاریCBN فقط به صورت اختصاصی   - فقط به صورت اختصاصی -
ماشینکاری PCD فقط به صورت اختصاصی   - فقط به صورت اختصاصی -
ماشینکاری کامپوزیت فقط به صورت اختصاصی   - فقط به صورت اختصاصی -
آشنایی با عملکرد خودروهای هیبریدی-الکتریکی   3 روز  5.490.000 ریال 5.490.000 ریال 15
کارگاه نحوه محاسبه بهای تمام شده 95/9/22 8 ساعت  1.870.000 ریال 1.870.000 ریال 7
مبانی و تشریح  الزامات مدیریت کیفیت درآزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC17025:2005 - 2 روز  - -  -
کالیبراسون عمومی - 2 روز   - - -
صحه گذاری روش‌های آزمون - 2 روز   - - -
ريشه‌يابي خطاهاي اندازه‌گيري ومحاسبه عدم قطعيت -  2 روز  - - -
تضمین کیفیت نتایج آزمون -  2 روز  - - -
ارزیابی استاندارد ISO / IEC 17025:2005 - 2 روز  - - -
فنون پذیرایی و تشریفات - 2 روز  - -  
تشریفات رانندگان - 9 ساعت - -  
پیشخدمت اداری(آبدارچی، نظافتچی، پیشخدمت) - 1 روز  - -  
حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر برگزار شده 1 روز 1.300.000 ریال 1.600.000 ریال  -
 تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت زیست‌محیطی ISO 14001:2015 - 2 - - -
دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 - 2 - - -
رهنگاری فناوری و نوآوری با توافق سازمان متقاضی 6 روز با توافق متقاضی با توافق متقاضی اختصاصی
مقدماتی PLC پیش ثبت نام 3 روز 3.500.000ریال 3.500.000ریال 12
مقدماتی PLC برگزار شده 3 روز 3.500.000ریال 3.500.000 ریال -
میانی PLC پیش ثبت نام  2 روز 2.950.000 ریال 2.950.000 ریال  12
پیشرفته PLC پیش ثبت نام  2 روز  2.950.000 ریال 2.950.000 ریال 12
 HMI پیش ثبت نام  2 روز 2.950.000 ریال  2.950.000 ریال  12
 CX-supervisor پیش ثبت نام  2 روز   3.200.000 ریال  3.200.000 ریال   12
تهیه و تنظیم صورتهای مالی اساسی برگزار شده 2 روزه - 2.850.00 ریال -
کارگاه های آموزشی توانمند سازی و پیاده سازی نظام مدیریت فناوری و نوآوری پیش ثبت نام 3 روز 6.450.000 ریال 6.450.000 ریال 16
دوره مقدماتی مدیریت دانش

برگزار شده

2 روز 2.800.000 ریال 2.800.000 ریال -
دوره پیشرفته مدیریت دانش برگزار شده 2 روز 3.050.000 ریال 3.050.000 ریال -
دوره حرفه ای مدیریت دانش برگزار شده 3 روز 4.300.000 ریال 4.300.000 ریال -
دوره GD&T برگزار شده 2 روز  2.850.000 ریال  2.850.000 ریال -