آخرین بروزرسانی :  دوشنبه 29 بهمن 1397  


پرینت

افتخارات ،گواهینامه ها و مجوزها


 • فهرست استانداردهاي ملي تدوين شده با مشارکت پژوهشکده سیستم­های پیشرفته (شرکت سهامی خاص)

  ردیف

  عنوان استاندارد

  شماره استاندارد ملي

  تاريخ انتشار

  دريافت فايل استاندارد

  1

  ارزيابي انطباق- الزامات براي كاركرد انواع مختلف نهادهاي انجام دهنده بازرسي

  INSO 17020

  1392

  دانلود

  2

  آزمایشگاه‌های پزشکی– الزامات کیفیت و صلاحیت

  INSO-ISO 15189

  1393

   دانلود

  3

  استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش

  INSO 5

  1393

   دانلود

  4

  سترون‌سازی محصولات بهداشتی– پرتودهی – قسمت1: الزامات توسعه، صحه گذاری و کنترل متداول  فرآیند سترون‌سازی برای وسایل پزشکی

  INSO 6946-1

  1394

   دانلود

  5

  کاربرد استاندارد ایران- ایزو آی ای سی 17020 سال 1392 برای تایید صلاحیت نهادهای بازرسی

  INSO 9133

  1394

  دانلود

  6

  عیین کیفیت تصویر در بازرسی پرتونگاری با نوترون های حرارتی به صورت مستقیم - روش ازمون

  INSO 20711

  1394

  دانلود

  7

   فناوري خلأ – واژه­نامه – قسمت 3: خلأسنج­هاي فشار جزئي و فشار کل  INSO 8010-3  1395  دانلود
  8  فناوري خلأ – معيارهاي پذيرش براي پمپ-هاي خلأ رينگ مايع  INSO 21041  1394  دانلود
  9  فناوري خلأ – شيرها – آزمون نشت  INSO 21049  1394  دانلود
  10 بسته بندی- انتخاب و استفاده از مواد بسته بندی برای مواد غذایی تحت پرتو INSO 21123  1395 دانلود
  11 نیتروژن صنعتی- ویژگی ها INSO 3012  1395 دانلود
  12 فناوری خلا- قواعد سنجش پمپ های خلا جت بخار و کمپرسورهای جت بخار با سیال عامل بخار INSO 21050 1395 دانلود
  13 حفاظت پرتوی ـ چشمه های پرتوزای بسته ـ الزامات عمومی و طبقه‌بندی INSO 11566 1395 دانلود
  14 دزسنجی برای برنامه‌های رهاسازی حشرات نابارور- راهنما INSO 11803 1395 دانلود
  15 اپتیک و فوتونیک - لیزر و تجهیزات مرتبط با لیزر – واژگان و نمادها INSO 21736 1396 دانلود
  16 سترون‌سازی محصولات بهداشتی– پرتودهی – قسمت2: استقرار دز سترون‌سازی INSO 6946-2 1396 دانلود
  17 سیستم دزسنجی فریک- آیین کار INSO 21751 1396 دانلود
  18

  طیف‌نورسنج‌های مرئی- فرا بنفش- پایش کالیبراسیون طیف‌نورسنج‌های با پهنای باند طیفی کمتر از2nm - روش آزمون

  INSO 21758 1396 دانلود
  19 پرتودهی توليدات تازه کشاورزی به عنوان تیمار بهداشت گیاهی- راهنما INSO 21798 1395 دانلود
   20  فناوري خلأ – خلأسنج­ها- ارزیابی عدم قطعیت­های ناشی از کالیبراسیون از طریق مقایسه مستقیم با خلأ­سنج مرجع  INSO 21403  1395  دانلود
  21   فناوری خلأ- خلأسنج‌ها- ویژگی‌های خلأسنج‌های یونشی کاتد داغ INSO 21483   1395 دانلود 
  22   فناوري خلأ – خلأسنج­ها - تعاریف و ویژگی­های طیف­سنج­های جرمی چهار­قطبی  INSO 21412  1395 دانلود 
  23   فناوري خلأ - کاليبراسيون دستگاه نشت‌ياب طیف‌سنج جرمي INSO 21750   1395 دانلود 
  24   تعیین نسبت L/D باریکه‌های پرتونگاری نوترونی- روش آزمون INSO 21482   1395  دانلود
  25   پرتونگاری مواد با نوترون‌های حرارتی-راهنما INSO 21481   1395  دانلود
  26   فناوري خلأ -  آزمون نشت محفظه‌های صلب خالی با استفاده از روش خلأ - روش آزمون INSO 21404   1395  دانلود
  27   کیفیت آب- تعیین ایزوتوپ‌های اورانیم با استفاده از طيفسنجي آلفا- روش آزمون  INSO 21690  1395  دانلود
  28   کیفیت آب - رادون-222 - قسمت 1: اصول  کلی INSO 21691-1   1395  دانلود
  29   لیزر و تجهیزات مرتبط با لیزر – روش‌های آزمون پارامترهای باریکه لیزر – قطبش INSO 6567   1396  دانلود
  30   لیزر و تجهیزات مرتبط با لیزر - روش آزمون و طبقه­بندی پوشش­های جراحی و/یا پوشش‌های حفاظتی بیمار مقاوم در برابر لیزر- احتراق اولیه، نفوذ، گسترش شعله و احتراق ثانویه INSO 10223   1396  دانلود
  31   اندازه‌گیری واگرایی و هم‌محوری باریکه در باریکه‌های پرتونگاری نوترونی-روش آزمون  INSO 21974  1396  دانلود 
  32  انرژي هسته­اي- بسته­بندي هگزا فلورايد اورانيم (UF6) به منظور حمل و نقل INSO 11231 1396  دانلود
  33  کیفیت آب- رادون-222 - قسمت 2: روش آزمون با استفاده از طیف‌سنجی پرتو-گاما INSO 21691-2 1396  دانلود
  34  پرتودهی ماهی و بی‌مهرگان آبزی برای مصرف خوراک انسانی به‌منظور کنترل میکروارگانیسم‌های عامل فساد و بیماری‌زا- راهنما INSO 22244 1396  دانلود
  35  آزمون‌های غیرمخرب- آزمون پرتونگاری مواد فلزی با استفاده از فیلم و پرتوهای ایکس یا گاما- مقررات پایه INSO 8832 1396  دانلود
  36  تعیین اندازه چشمه‌های پرتونگاری صنعتی ایریدیم-192- روش آزمون INSO 21980 1396  دانلود
  37  مواد غذایی پرتودهی‌شده-  الزامات عمومی INSO 22243 1396  دانلود
  38   خاک- محاسبه درجای چگالي خاک و سنگ در عمق‌های مختلف از سطح زمین با استفاده از روش‌هاي هسته‌اي- روش آزمون  INSO 22173  1396  دانلود 
  39   اپتیک و فوتونیک- لیزر و تجهیزات مرتبط با لیزر- اندازه‌گیری و ارزشیابی اثرات جذب ناشی از لیزر در قطعات اپتیکی INSO 22167   1396  دانلود 
  40   لیزرها و تجهیزات مرتبط با لیزر- روش‌های آزمون برای آستانه تخریب ناشی از لیزر -قسمت 4: بررسي، تشخیص و اندازه‌گیری  INSO 18547  1396  دانلود 
  41   آزمون‌های غیرمخرب جوش‌ها-  آزمون پرتونگاری–  قسمت 1:  تکنیک‌های پرتو ایکس و گاما با فیلم  INSO 13883-1 1396   دانلود 
  42  کاربرد سیستم دُزسنجی ترمولومینسانس (سیستم TLD) برای پرتوفرآوری- آیین کار INSO 22186 1396  دانلود
  43  نگاشت دُز جذبی در سامانه‌های پرتوفرآوری- راهنما INSO 22162 1396 دانلود
  44   خاک- تعیین درجای چگالی و مقدار آب خاک و خاک- سنگ‌دانه در عمق‌ کم با استفاده از روش‌های هسته‌ای- روش‌های آزمون  INSO 22295 1396 دانلود
  45   انرژی هسته‌ای، فناوری‌هاي هسته‌ای و حفاظت‌ پرتوی- واژگان-  قسمت3: چرخه سوخت هسته‌ای INSO 22212  1396 دانلود
  46   مواد پرتوزا- تجهيزات ويژه باربرداري براي مخازن با وزن 4500 كيلوگرم یا بيشتر  INSO 22225 1396 دانلود
  47   فناوري خلأ- فلنج‌هاي پخت‌پذیر- ابعاد فلنج‌هاي لبه‌چاقويي INSO 22285  1396 دانلود
  48   خاک- تعیین درجای جرم آب در واحد حجم خاک و سنگ با استفاده از روش پروب عمقی نوترونی- روش آزمون  INSO 22293 1396 دانلود 
  49   کیفیت آب- اندازه‌گيري غلظت دوتريم با استفاده از روش طیف‌سنجی زير قرمز تبديل فوريه– روش آزمون INSO 22294  1396 دانلود 
  50   وسايل برقي خانگي و مشابه – ايمني- قسمت 2-113 : الزامات ويژه وسایل آرایشی و مراقبت از زیبایی دارای لیزرها و منابع نوری شدید INSO 1562-2-113  1396 دانلود
 •