آخرین بروزرسانی :  دوشنبه 29 بهمن 1397  


پرینت

خط مشی و ارزش های سازمانی

 • پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی (شرکت سهامی خاص) متولی تدوین استاندارد و کنترل بکارگیری آنها، ممیزی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریتی، بازرسی و صحه گذاری محصولات و ارائه خدمات آموزشی می باشد. این شرکت با بکارگیری و برآورده ساختن الزامات استانداردهای ISO 9001:2008 وISO/IEC17021:2011، موارد زیر را به عنوان خط مشی، سرلوحه خود قرار داده است:

  1) تعهد به بهبود مستمر در کلیه فرآیندها، محصولات و خدمات.
  2) استفاده از کارکنان، تدوین کنندگان، ممیزان، بازرسان و مدرسان متعهد، متخصص، با انگیزه و دارای صلاحیت حرفه ای.
  3) توسعه فرهنگ تدوین و بکارگیری استاندارد.
  4) ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان، از طریق ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و متمایز.
  5) ایجاد و بکارگیری شبکه ای از متخصصین داخلی و خارجی و ارزیابی مداوم عملکرد و ارتقاء مستمر توان علمی و عملی ایشان.
  6) تعهد به رعایت بی طرفی، رازداری و استقلال در ارائه خدمات.
  7) انعطاف پذیری توأم با انضباط کاری در ارائه خدمات.
  8) جلب رضایت مشتریان و ذینفعان با لحاظ نمودن منافع متقابل.
  9) ایجاد پویایی تجاری و اقتصادی در شرکت.
  10) مشارکت فعال شرکت در برآورده ساختن مسئولیت های اجتماعی و ملی و بین المللی.


  این خط مشی به صورت سالانه مورد بازنگری قرار گرفته و از انطباق کامل آن با وضعیت شرکت اطمینان حاصل می گردد. جهت ایجاد یک شرکت پویا و متعالی، لازم است کلیه همکاران در درک کامل و اجرای اثر بخش این خط مشی، مشارکت فعال داشته باشند.