آخرین بروزرسانی :  دوشنبه 29 بهمن 1397  


پرینت

معرفی و تاریخچه پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی (شرکت سهامی خاص) پس از 22 سال فعالیت، با به روزآوری رویکرد و موضوع ارائه خدمات،  فعالیت خود را از نیمه دوم سال 1391 مطابق چارچوب جدید بازطراحی نمود. حوزه های فعالیت شرکت در حال حاضر عبارتند از:

1)    تدوین استاندارد،

2)    ممیزی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریت ( کیفیت، ایمنی، محیط زیست، انرژی و ...) و ترویج استقرار این سیستم ها،

3)    بازرسی و صحه گذاری محصولات،

4)    ارائه خدمات آموزشی،

استراتژی این شرکت از همان ابتدا کوچک و چابک نگه داشتن ستاد خود و توسعه شبکه متخصصان در حوزه ماموریت های شرکت بوده است. اجرای این استراتژی باعث گردیده که ضمن کاهش چشمگیر هزینه ها، امکان استفاده از خدمات نیروهای متخصص فراهم گردد.