آخرین بروزرسانی :  دوشنبه 29 بهمن 1397  


پرینت

دوره آموزشی «کالیبراسیون تخصصی فشار»

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی  با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی «کالیبراسیون تخصصی فشار» را به شرح سرفصل محتوای پیوست برگزار می کند.

عنوان دوره : کالیبراسون تخصصی فشار                                                                                         پیشنیاز:

اهداف یادگیری (رفتاری) :

 • انجام کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری فشار
 • توانایی محاسبه عدم قطعیت برای تجهیزات اندازه گیری فشار
 • کسب مهارت های لازم جهت مستندسازی مدارک
 • کسب مهارت های لازم جهت ممیزی در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون توسط ممیزین سیستم‌های کیفیت

   مدت دوره :                                                                                                                                                  شیوه اجرا :

                                                                                                                                      حضوری                     ☒            غیرحضوری   ☐      

نظری

عملی

جمع ساعت

16 

 -

16 

 

   مخاطبان : کارشناسان آزمايشگاههاي کاليبراسيون- مميزين داخلي-كارشناسان كنترل كيفيت- ارزيابان و مميزان سيستم هاي كيفيت- مديران فني و کيفي آزمايشگاهها

مدیران سطح1☒                                مدیران سطح2☒                          کارشناسان ☒                                 کلیه کارکنان☒

تاریخ و زمان برگزاری دوره : به اطلاع فراگیران خواهد رسید.

محتوای دوره:

 • ·         تاريخچه فشار    
 • ·         تعريف فشار       
 • ·         قوانین مهم در فشار         
 • ·         انواع فشار         
 • ·         انواع فشارسنج‌ها
 • ·         گیج های فشار با اجزاي كشسان

ü      مبانی اندازه گیری

ü      کالیبراسیون

ü      محاسبه عدم قطعیت

 • ·         فشارسنج هاي الكترومكانيكي

ü      مبانی اندازه گیری

ü      کالیبراسیون

ü      محاسبه عدم قطعیت

 

 • ·         مانومترهاي ستون مايع

ü      مبانی اندازه گیری

ü      کالیبراسیون

ü      محاسبه عدم قطعیت

 • ·         بارومترها

ü      مبانی اندازه گیری

ü      کالیبراسیون

ü      محاسبه عدم قطعیت

 • ·         ترازوهاي فشار

ü      مبانی اندازه گیری

ü      کالیبراسیون

ü      محاسبه عدم قطعیت

 • ·         گزارش كاليبراسيون

 

   نحوه برگزاری :

سخنرانی ☒             کارگاهی☐                 حل مسئله  ☐                  جانشین سازی ☐                 آموزش راه دور☐              سایر ☐      

نحوه ارزیابی فراگیران :

قبل از دوره

حین دوره

پایان دوره

پیش آزمون☐

آزمون ورودی☐

آزمون میانی دوره☐

کارهای گروهی☐

آزمون پایانی☐

کارهای گروهی☐

 

منابع و مراجع آموزشی : جزوه آموزشی مدرس