آخرین بروزرسانی :  دوشنبه 29 بهمن 1397  


پرینت

دوره آموزشی «کالیبراسیون تخصصی دما»

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی  با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی «کالیبراسیون تخصصی دما» را به شرح سرفصل محتوای پیوست برگزار می کند.

عنوان دوره : کالیبراسون تخصصی دما                                                                                          پیشنیاز:

اهداف یادگیری (رفتاری) :

 • انجام کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری دما
 • توانایی محاسبه عدم قطعیت برای تجهیزات اندازه گیری دما
 • کسب مهارت های لازم جهت مستندسازی مدارک
 • کسب مهارت های لازم جهت ممیزی در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون توسط ممیزین سیستم‌های کیفیت

   مدت دوره :                                                                                                                                                  شیوه اجرا :

                                                                                                                                      حضوری                     ☒            غیرحضوری   ☐      

نظری

عملی

جمع ساعت

16 

 -

16 

 

   مخاطبان : کارشناسان آزمايشگاههاي کاليبراسيون- مميزين داخلي-كارشناسان كنترل كيفيت- ارزيابان و مميزان سيستم هاي كيفيت- مديران فني و کيفي آزمايشگاهها

مدیران سطح1☒                                مدیران سطح2☒                          کارشناسان ☒                                 کلیه کارکنان☒

تاریخ و زمان برگزاری دوره : به اطلاع فراگیران خواهد رسید.

محتوای دوره:

 • ·         مباني اندازه گيري و كاليبراسيون دما
 • ·         استانداردهاي بين المللي دماي IPTS-68 ,ITS-90
 • ·         دماسنج هاي مايع در شيشه     

ü      مبانی اندازه گیری

ü      کالیبراسیون

ü      محاسبه عدم قطعیت

 • ·         ترموكوپل‌ها

ü      مبانی اندازه گیری

ü      کالیبراسیون

ü      محاسبه عدم قطعیت

 • ·         دماسنج هاي مقاومت پلاتيني

ü      مبانی اندازه گیری

ü      کالیبراسیون

ü      محاسبه عدم قطعیت

 

 • ·         دماسنج هاي بي متال عقربه اي و دماسنج‌هاي سيستم پر شده

ü      مبانی اندازه گیری

ü      کالیبراسیون

ü      محاسبه عدم قطعیت

 • ·         دماسنج‌هاي غير تماسي (پايرومتر)

ü      مبانی اندازه گیری

ü      کالیبراسیون

ü      محاسبه عدم قطعیت

 • ·         محیط‌های مولد دما

ü      مبانی اندازه گیری

ü      کالیبراسیون

ü      محاسبه عدم قطعیت

 • ·         کوره‌های الکتریکی خشک و حمام های بلوک دار

ü      مبانی اندازه گیری

ü      کالیبراسیون

ü      محاسبه عدم قطعیت

   نحوه برگزاری :

سخنرانی ☒             کارگاهی☐                 حل مسئله  ☐                  جانشین سازی ☐                 آموزش راه دور☐              سایر ☐      

نحوه ارزیابی فراگیران :

قبل از دوره

حین دوره

پایان دوره

پیش آزمون☐

آزمون ورودی☐

آزمون میانی دوره☐

کارهای گروهی☐

آزمون پایانی☐

کارهای گروهی☐

 

منابع و مراجع آموزشی : جزوه آموزشی مدرس