آخرین بروزرسانی :  دوشنبه 29 بهمن 1397  


پرینت

برگزاری دوره ی آموزشی COMFAR

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با همکاری اساتید مجرب؛ دوره ی آموزشی COMFAR -کامفار را برگزار می کند

 

اهداف کلی

 ارزيابی مالی- اقتصادی پروژه از مهمترين رکن های تصميم گيری در مورد مطلوبيت و يا عدم مطلوبيت انجام آن پروژه و يا معياری جهت مقايسه دو يا چند پروژه با يکديگر مي باشد. فرمول ها و روشهای معمول در اقتصاد مهندسی از جمله روشهای ریاضی برای ساده کردن مقایسه اقتصادی پروژه هاست که مدیران از آن در تصمیم گیری جهت انتخاب پروژه­های مناسب استفاده می­کنند. در اين راستا نرم افزارهای مختلفی نيز در سراسر جهان توسعه داده شده است و مورد استفاده کارشناسان شرکتهای مختلف از جمله شرکتهای سرمايه گذاری و مشاوران اقتصادی و مالی قرار مي گيرد.

لذا لزوم آشنايي کارشناسان و تصميم گيران شرکتهای مختلف با  تکنيکهای ارزيابی و انتخاب پروژه ها و نرم افزار مربوطه از جمله نرم افزار کامفار امری ضروری مي نمايد. هدف از اين کارگاه آموزشی آشنایی همزمان شرکت کنندگان  با مفاهیم اقتصاد مهندسی در ارتباط با ارزيابی اقتصادی پروژه ها و تسلط بر نرم افزار کامفار است.

اهداف آموزشی رفتاری

در پایان این دوره آموزشی انتظار می رود شرکت کنندگان توانایی های زیر را کسب کنند:

 

1- اهمیت و ضرورت ارزیابی طرح را در مرحله پیش از سرمایه گذاری بیان کند.

2- مفهوم ارزیابی اقتصادی را بیان کند.

3- رویکرد بخش خصوصی و بخش دولتی را در ارزیابی طرحها با هم مقایسه کند.

4- سیر تکاملی پروژه را توضیح دهد.

5- فعالیتهایی که لازم است در مرحله امکان سنجی انجام شود، را توضیح دهد.

6- مراحل ارزیابی طرح را به صورت کلی توضیح دهد.

7- مفهوم بازار و مراحل مطالعه بازار را تشریح نماید.

8- ضرورت تحلیل تقاضا در بررسی بازار و تأثیر آن بر ارزیابی مالی را توضیح دهد.

9- روشهاي مختلف پيش بيني تقاضا را توضیح دهد.

10- بازاریابی را تعریف کرده و جایگاه و ضرورت توجه به مدیریت بازاریابی را در ارزیابی طرح توضیح دهد.

11- مفهوم و مراحل ارزيابي فني را تشريح نمايد.

12- مفهوم ارزيابي آثار زيست محيطي را بيان نموده و نکات قابل توجه در اين ارزيابي را تشريح نمايد.

13- مفاهیم ظرفيت اسمي و ظرفیت واقعي را توضيح دهد.

14- تکنولوژي را تعريف کرده و نحوه گزينش تکنولوژي مناسب را توضيح دهد.

15- عوامل مؤثر بر مکان يابي پروژه را بيان نمايد.

16- نقش سياستها و خط مشي هاي دولت در ارزيابي فني طرح را بيان نمايد.

17- تقسيم بندي کلي از هزينه‌های اجراي طرح را شرح دهد.

18- هزينه‌های سرمايه اي ثابت طرح را تعريف کرده و انواع آن را در اجراي طرح بيان نمايد.

19- سرمايه در گردش را تعريف نموده، ضرورت توجه و نحوه برآورد آن را در ارزيابي مالي توضيح دهد.

20- مفهوم هزينه استهلاک را بيان نموده و روشهاي مختلف برآورد هزينه استهلاک را تشريح نمايد.

21- نحوه برآورد درآمد پروژه را توضيح دهد.

22- فرايند تحليل گردش وجوه نقدي و نقش آن در تأمين منابع مالي طرح را توضيح دهد.

23- روشهاي مختلف تأمين مالي پروژه را توضيح دهد.

24- معیارهای مختلف ارزیابی اقتصادی طرحها را بیان نموده و نحوه کاربرد هر یک را توضیح دهد.

25- نحوه محاسبه ارزش فعلی و ارزش آینده پول را تشریح نماید.

26- نحوه محاسبه ارزش فعلی و آینده درآمدهای یکنواخت سالانه را در یک دوره زمانی بلندمدت توضیح دهد.

27- معیارهای ایستا و پویا در ارزیابی طرحها را با هم مقایسه نماید.

28- نحوه ارزیابی پروژه ها و همچنین انتخاب طرح مناسب را با استفاده از روش ارزش فعلی خالص، ارزش فعلی خالص به هزینه اولیه، نرخ بازده داخلی، نرخ بازده داخلی تعدیل شده، دوره بازگشت سرمایه پویا و نسبت منافع به هزینه توضیح دهد.

29- نقطه سر به ‌سر را تعريف کند و نحوه محاسبه مقدار توليد در نقطه سر به سر و اثر تغيير در متغيرهاي مختلف بر اين مقدار را تشريح نمايد.

30- ويژگيهاي شرايط ريسک و عدم اطمينان در ارزيابي اقتصادی طرحها را توضيح داده و روشهاي اندازه گيري ريسک را بيان نمايد.

31- تورم را تعریف کرده و شاخصهای مختلف اندازه گیری آن را شرح دهد.

32- نحوه اثر گذاری تورم بر ارزش زمانی پول را توضیح داده و آن را فرموله کند.

33- نحوه تعدیل معیارهای ارزیابی پروژه به منظور استفاده از آنها در شرایط تورمی را توضیح دهد.

34- روش محاسبه مفاهیم اصلی ارزیابی طرحهای اقتصادی را بر اساس نرم افزار excel انجام دهد.

35-  مفاهیم پایه اقتصاد مهندسی را فرا گرفته و در تحلیل های اقتصادی نتایج کامفار استفاده نمایند.

36- انواع پروژه های اقتصادی را در نرم افزار کامفار تعریف کرده و موارد لازم را وارد نمایند.

37- خطاهای نرم افزار کامفار را شناخته و بعد از بررسی رفع کنند.

38- روشهای مختلف آنالیز اقتصادی پروژه ها را فرا گرفته و بهترین روش را انتخاب کنند.

39- رتبه بندی پروژه ها را بر اساس شاخص های مالی و اقتصادی را به درستی انجام دهند.

40- آنالیز حساسیت را در مورد پروژه به درستی به کارگیرند.

شرکت کنندگان دوره

  مدیران و کارشناسان، بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، شرکت های تامین سرمایه ، شرکتهای سرمایه گذاری ، شرکتهای کارگزاری ، شرکتهای لیزینگ ، مشاوران مالی و اقتصادی و کلیه دانشجویان رشته های مدیریت مالی و اقتصاد

سرفصل های دوره آموزشی

بخش اول- آموزش مفاهیم مربوط به نحوه تهیه گزارشات Feasibility Study برای انواع طرح های احداث، توسعه ، بازسازی و نوسازی و انتقال، برحسب استانداردهای ملی و بین المللی تهیه این گزارشات شامل:

-    مطالعات بازار

 −        بررسی های فنی

 −        تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی

بخش دوم- آموزش مفاهیم و شاخص های مقایسه ای اقتصاد مهندسی شامل:

        ارزش فعلي خالص                            Net Present Value NPV

        نسبت ارزش فعلی خالص                  Net Present Value Ratio NPVR

        شاخص سود آوری                            Profitability Index PI

        نرخ بازده داخلي کل سرمایه گذاری     Internal Rate of Return IRR

        نرخ بازده داخلي سرمایه گذار   Internal Rate of Return on Equity IRRE

        نرخ بازده داخلی تعدیل شده    MIRR Modified Internal Rate of Return

        دوره بازگشت سرمايه عادی     Normal Payback Period NPBP

        دوره بازگشت سرمايه متحرک   Dynamic Payback Period DPBP

        تحلیل اقتصادی                                Economic Analysis

        ارزش افزوده                                    Value Added

       اثرات تسعیر ارز                                 Net Foreign Exchange

        اشتغالزایی                                     Employment Effect

        ارزیابی اقتصادی                              Economic Appraisal

        تحلیل تفاضلی                                 Incremental Analysis

        آزمون رتبه بندی پروژه ها                             Investment Ranking Test

        تحلیل حساسیت در برنامه ریزی خطی Sensitivity Analysis

        بدست آوردن IRR مورد نظر                 Desired IRR

        تحلیل نقطه سربسر                         Break Even Point Analysis

        صورت حساب جریانات نقدی               Cash Flow

        صورت حساب سود زیان                     Income Statement

        ترازنامه                                          Balance-Sheet

 بخش سوم- آموزش مفاهیم پایه ای و متغیرهای نرم افزارCOMFAR

        تعریف پروژه

        پروژه های جدید، بهسازی و نوسازی

        پروژه های مشارکتی

        روش توسعه پاک/ کاربرد شراکتی

        تحلیل مالی و اقتصادی

        تحلیل مرکز هزینه

        تخصیص هزینه ها

        ارزیابی مجدد داراییها

        تورم

        تعیین مدل ارزیابی موجودیها

        برنامه ریزی زمانی جهت تعیین دوران احداث و بهره برداری

        محصولات

        واحدهای پولی داخلی، خارجی، واحد پولی حسابداری و واحد شمارش

        تعیین نرخ تنزیل کل سرمایه گذاری و سرمایه سرمایه گذاری شده

        تعیین نرخ استقراض و نرخ سرمایه گذاری مجدد

        هزینه های ثابت سرمایه گذاری

        افزایش قیمت ها

        استهلاک و انواع آن

        هزینه های تولید

        هزینه های تولید مستقیم و غیر مستقیم

        هزینه های ثابت و متغیر

        هزینه های استاندارد تولید و تعدیلات سالیانه

        برنامه فروش

        مالیات و یارانه فروش

        تعیین سرمایه در گردش برحسب هزینه های تولید شامل موجودی کالا، حسابهای دریافتنی، موجودی نقد و حسابهای پرداختنی

        منابع تأمین مالی

        سرمایه پرخطر

        یارانه ها و هدایا

        انواع تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت

        نحوه توزیع سود

        تعیین درصد مالیات بردرآمد و یا مالیات مطلق

        ذخایر سرمایه گذاری

        ذخایر استهلاک

        تعدیلات استهلاک

بخش چهارم- آموزش نحوه جمع آوری مبانی و مفروضات مورد نیاز نرم افزار کامفار

بخش پنجم- آموزش نحوه ورود اطلاعات Data Entry در گره Node های نرم افزار کامفار

بخش ششم- آموزش نحوه انتخاب نتایج Select Results، محاسبات  Calculation

نمایش نتایج Show Results و گزارش گیری Print از نرم افزار کامفار

بخش هفتم- آموزش نحوه رفع خطاهای Errors ایجاد شده در خروجی نرم افزار کامفار

بخش هشتم- آموزش نحوه تجزیه و تحلیل خروجی های حاصل از نرم افزار کامفار شامل:

        خلاصه عملکرد پروژه

        هزینه های سرمایه گذاری

        هزینه های قبل از بهره برداری سود دوران مشارکت

        نتایج تجاری

        جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی

        جریانات نقدی دوره ای

        جریانات نقدی تجمعی

        خالص گردش وجوه

        جریانات نقدی تنزیل شده

        کل سرمایه سرمایه گذاری شده

        نسبت NPV به کل سرمایه و سرمایه سرمایه گذاری شده

        حساسیت   IRR

        دوره بازگشت سرمایه عادی

        دوره بازگشت سرمایه متحرک

        کل حقوق سرمایه گذاری شده

        صورت حساب سود زیان و نسبتها

        ترازنامه پیش بینی شده

        ارزش افزوده

        جدول خالص اثرات تسعیر ارز

        اثرات اشتغالزایی

        ارزیابی اقتصادی

        سایر جداول و نمودارهای محاسبه شده توسط نرم افزار

پیش نیازهای دوره : آشنایی با مفاهیم پایه اقتصاد و مدیریت مالی

منابع آموزشی :

-         تحلیل و امکان سنجی طرحهای اقتصادی با comfar، رضا خسروی ، انتشارات کیان،  1395

-         خودآموز کامفار و تئوری امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری، مصطفی زمانی ، 1392

-         امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری و مدل سازی طرح تجاری با نرم افزار Microsoft Excel ، مصطفی زمانی ، 1392

-         راهنمای کاربردی نرم افزار تخصصی comfar، محمود ولی پور نراقی ، 1383

-         اقتصاد مهندسي، محمد اسكونژاد، تهران: دانشگاه صنعتي امير كبير،  1375

-         اقتصاد مهندسي و آناليز تصميم گيري، سعيد محمد سيد حسيني، تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، 1373

برنامه زمان بندی دوره :

این دوره در24 جلسه 4 ساعته اجرا می شود.

مدت آموزش به ساعت: نظری:  8 ساعت                     عملی: 16 ساعت

زمان برگزاری دوره : قطعی                 در تاریخ                                          

نحوه اجرای دوره : حضوری                   غیر حضوری

روش اجرای دوره : کارگاه             سمینار              کلاس درس             مجازی

روش ارزیابی دوره : آزمون (تستی           تشریحی            تستی- تشریحی           سایر      )       کار عملی            بدون آزمون

نوع دوره : شغلی                   عمومی                    بهبود دانش و مدیریت

تعیین حالت دوره :   نوآموزی                بازآموزی                 آماده سازی

وسایل آموزشی یا کمک آموزشی دوره : ویدئو پروژکتور