صفحه 1 از اخبار، رویدادها و اطلاعیه ها

برگزاری دوره آموزشی «تحلیل و ریشه یابی خرابیها به کمک روش RCA»

‫۲ روز قبل، چهار شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «تحلیل و ریشه یابی خرابیها به کمک روش RCA»، از تاریخ 4 لغایت 6 آذر ماه98 در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (SPGC) توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر»

‫۲ روز قبل، چهار شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر»، در تاریخ 17 آذر ماه98 برای 24امین بار توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی «اینکوترمز و حمل و نقل در تجارت بین الملل»

‫۲ روز قبل، چهار شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «اینکوترمز و حمل و نقل در تجارت بین الملل»، از تاریخ 11 آبان لغایت 2 آذر ماه98 توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی «اتاق تمیز»

‫۲ روز قبل، چهار شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «اتاق تمیز»، در تاریخ 28 آبان ماه98 برای پنجمین بار توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی برگزار گردید.

اخذ مجوز «برگزاری دوره‌های آموزشی حفاظت در برابر اشعه»

‫۲ روز قبل، چهار شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

مجوز «برگزاری دوره‌های آموزشی حفاظت در برابر اشعه» برای سومین بار متوالی از دفتر حفاظت در برابر اشعه (وابسته به مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور) اخذ و تمدید گردید.

دوره آموزشی «برنامه ریزی تولید پیشرفته»

‫۲۰ روز قبل، شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «برنامه ریزی تولید پیشرفته»، در تاریخ های 16 و 17 مهر ماه98 توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه»

‫۲۰ روز قبل، شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه» برای دومین بار، از تاریخ 13 لغایت 30 مهر ماه98 توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «ممیزی داخلی ISO/IEC17025: 2017»

‫۲۰ روز قبل، شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸

دوره های آموزشی «تشریح الزامات ISO/IEC17025: 2017» در تاریخ‌های 5 و 6 شهریور و ممیزی داخلی ISO/IEC 17025:2017» نیز در تاریخ‌های 21 و 22 آبان ماه98 توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

دوره آموزشی «مبانی تحلیل و طراحی سازه های امن»

‫۲۰ روز قبل، شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «مبانی تحلیل و طراحی سازه های امن»، در تاریخ های 20و 21 آبان ماه98 توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

انتخاب پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی به عنوان نهاد حقوقی برتر تدوین کننده استاندارد ملی

‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

مراسم روز جهانی استاندارد در تاریخ 16 مهرماه سال جاری در سالن اجلاس سران و با حضور معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم سازمان ملی استاندارد و برخی دیگر از مقامات کشوری برگزار گردید